Praktyki green HR a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji

Informacje o badaniu

Cele badania

Celem badania jest identyfikacja i ocena możliwości wykorzystania praktyk green HR w wielopoziomowym zarządzaniu wynikami współczesnych organizacji.

W ramach projektu wyznaczono następujące cele szczegółowe:

  1. Rozpoznanie warunków sprzyjających rozwojowi praktyk green HR w praktyce zarządzania

  2. Identyfikację zakresu przedmiotowego i czasowego wykorzystania praktyk green HR we współczesnych organizacjach

  3. Operacjonalizację i pomiar wyników w biznesie na poziomach: indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i sieciowym

  4. Ocenę kierunku i siły wpływu praktyk green HR na kształtowanie się wyników uzyskiwanych na różnych poziomach organizacji

  5. Sformułowanie rekomendacji w zakresie aktualnych i perspektywicznych możliwości wykorzystania praktyk green HR w zarządzaniu wynikami współczesnych organizacji

 

Respondenci

Badanie skierowane jest do pracowników i menedżerów organizacji gospodarczych. Z tego powodu bardzo uprzejmie prosimy Państwa o udzielanie rzetelnych odpowiedzi opartych na Państwa wiedzy i doświadczeniach zawodowych.

 

Przebieg badania

Udział w badaniu zajmuje ok. 20 minut i polega na wyrażeniu swoich opinii i ocen w kwestionariuszu ankiety elektronicznej przygotowanym w systemie Google Forms. Kwestionariusz zawiera łącznie 20 pytań podzielonych na 3 części:

  1. Zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczna firmy

  2. Praktyki green HR w firmie

  3. Wielopoziomowa ocena wyników firmy

Uzupełnienie stanowią pytania metryczkowe dotyczące respondenta i firmy. W ramach badania nie pozyskujemy żadnych danych osobowych ani organizacyjnych - Państwa opinie i oceny są w pełni anonimowe, będę wykorzystane tylko do celów naukowych i zostaną zaprezentowane jedynie w formie zagregowanej statystycznie. Udział w badaniu jest w pełni dobrowolny, a respondent może w każdej chwili wycofać się z badania bez zapisywania udzielonych odpowiedzi poprzez zamknięcie/wyłączenie strony z kwestionariuszem w przeglądarce internetowej.

Bardzo prosimy o udział w badaniu do dnia 31.12.2019. Aby przejść do badania prosimy >> kliknąć tutaj << lub w obrazek poniżej:

Z góry bardzo dziękujemy Państwu za udział w tym projekcie badawczym! W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt (dane poniżej)

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ
Dr Izabela Różańska-Bińczyk
Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. UŁ

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Serdecznie zapraszamy pracowników i menedżerów do udziału w badaniu!

Międzykatedralny projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Strona internetowa Wydziału

 

Realizatorzy projektu:

Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ

Katedra Informatyki
e-mail: bozena.matusiak@uni.lodz.pl

Dr Izabela Różańska-Bińczyk

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: izabela.rozanska@uni.lodz.pl 

Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. UŁ

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
e-mail: marek.matejun@uni.lodz.pl
www.matejun.pl

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu w związku z realizowanym projektem badawczym!